www.gidsenbondaarschot.be

 
Geleide bezoeken

Er zijn verschillende mogelijkheden om Aarschot te ontdekken. Ze zijn allen boeiend en gevarieerd. Aan de hand van onderstaande modules kan men een programma van twee uur of meer samenstellen. Er is ook mogelijkheid om een verkorte stadswandeling te combineren met een geleid bezoek.
Toerisme Aarschot wil je graag helpen om de mooiste plekjes van Aarschot te ontdekken en een passend programma samen te stellen.

 

Bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk:

 

De kerk werd gebouwd tussen 1337 en 1450. Aarschot was toen een belangrijk bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw en een druk handelscentrum. Het gebouw heeft alle typische kenmerken van de Demergotiek, de gotische bouwstijl, uniek voor deze streek. Het is het oudste en tevens best bewaard gebleven gebouw van de stad. Er zijn prachtige kunstwerken te bezichtigen zoals het laatgotisch doksaal, het koorgestoelte, de Mystieke Wijnpers, mooie barokaltaren, neogotische en moderne glasramen. De schatkamer is een juweeltje.Sedert 11 november 2018 bezit de OLV kerk ook een prachtige vredesbeiaard.  De kerk en de toren met  beiaard is beslist een bezoek waard.

  

 De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur.

 

Bezoek aan ’s Hertogenmolens:

 

De bouw van de molens begon omstreeks 1500 in opdracht van de hertog van Croÿ. Door de jaren heen groeide het gebouw uit tot een gedurfd bouwwerk dwars over de Demer heen, uniek in Europa. Een brand in 1970 verwoestte de noordzijde van het gebouw. De molenactiviteiten vielen stil. De molens raakten in verval en stortten gedeeltelijk in. Na jaren van intensieve voorbereiding is de stad Aarschot, in samenwerking met private partners, erin geslaagd om het belangrijkste industrieel monument van Vlaanderen weer te laten stralen in al zijn glorie. Gedurende de rondleiding kom je alles te weten over de ontstaansgeschiedenis en de verdere ontwikkeling van de molens, de teloorgang, het verval en de restauratie. Verder wordt er duiding gegeven bij de visie die het architectenbureau toepaste voor de restauratie.

 

De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.

 

Bezoek aan de culturele site: Het gasthuis

 

In de Middeleeuwen zorgde het gasthuis  voor opvang van reizigers, bedevaarders, zieken, behoeftigen.  In de zestiende eeuw werd dit gasthuis nagenoeg volledig vernield door oorlogsgeweld. In de zeventiende eeuw werd er een kloostergemeenschap van grauwzusters gesticht. Die begonnen aan de wederopbouw van het gasthuis. Doorheen de jaren groeide het gasthuis uit tot een complex met kloostergebouwen, ziekenzalen, een burgerlijk gasthuis, een kraamkliniek en een verzorgingsinstelling voor langdurig zieken.

Tijdens de rondleiding kom je alles te weten over de ontstaansgeschiedenis van het gasthuis en de verdere ontwikkeling. Je brengt een bezoek aan de voormalige kloostergebouwen, refter, slaapzalen, apotheek en de meer recentere gebouwen, kraamkliniek, verzorgingsinstelling. Tevens ontdek je hoe het gasthuis nu omgevormd is tot culturele site met o.a. cafetaria, tentoonstellingsruimten, vergaderzalen en een prachtige theaterzaal.

 

 

De neogotische kapel

 

Rond 1900 kende de neogotische bouwstijl een groot succes. Eén van de grootste vertegenwoordigers, Pieter Langerock, maakte het ontwerp voor deze kapel. De nieuwe gasthuiskapel getuigt van een neogotisch purisme. Het is een totaalconcept, want de architect ontwierp ook het interieur waaraan verschillende kunstenaars meewerkten. De befaamde glazenier G. Ladon ontwierp voor de koorapsis zeven prachtige glasramen in neogotische stijl.                              

 De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.

 

Bezoek aan het museum

 

Het museum is onderverdeeld in verschillende zalen en toont een collectie vanaf de prehistorie tot ruwweg een 50-tal jaar geleden.  In de zaal archeologie vind je voorwerpen uit bijna iedere archeologische periode. Deze afdeling bevat prehistorisch materiaal en de urnen die in 1951 in de Gijmel zijn opgegraven door professor Mertens van de KUL. Er is een zaal over oorlog en vernieling van de stad. Aarschot is herhaaldelijk getroffen door oorlogsgeweld. Vooral de pijnlijke herinneringen aan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog blijven leven in vele Aarschotse families. Verder wordt er aandacht besteed aan religie, huisnijverheid en de Demer. Je leert er Aarschot en zijn vroegere inwoners beter kennen.

De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.

Leven op en rond de Grote Markt

 

Je verneemt meer over het ontstaan van de handelsnederzetting Aarschot, de aanleg van het marktplein, de gebeurtenissen die er plaats hadden en de belangrijkste gebouwen. In 1462 verleende Antoon van Croÿ een charter waarmee Aarschot een wekelijkse vrije markt op donderdag kreeg. Die markt wordt hier nog elke week op donderdag gehouden. In 1914 werden het stadhuis en de huizen op het marktplein vernield door Duitse soldaten. De huizen werden na WO I opnieuw opgebouwd met gevels in de typische Vlaamse neorenaissancestijl. Onlangs werd het marktplein vernieuwd. Hierdoor komen de gevels, de Sint-Rochustoren en het plein nog beter tot hun recht. Je brengt ook een bezoek aan de verschillende verdiepingen van de Sint-Rochustoren. De toren is de thuisbasis van De Orde van de Hagelanders, een groep mensen die één passie delen, namelijk de Middeleeuwen. De torenverdiepingen zijn zo ingericht dat je er de middeleeuwse sfeer opnieuw kan opsnuiven. Op de benedenverdieping vind je een ruime collectie van wapens uit de middeleeuwse periode. De tweede verdieping is ingericht als de woonruimte van een middeleeuwse woontoren of donjon. De bovenste verdieping is ingericht als slaapkamer met hemelbed.

De rondleiding duurt ongeveer 1 uur