www.gidsenbondaarschot.be

 
In de kijker

  • Het beeldje De Blèter dat decennia lang in de etalage stond van Haute Couture-zaak Harry, heeft een nieuwe thuis gevonden in  het Stedelijk Museum. Het beeldje is meer dan honderd jaar oud en behoort tot het cultureel erfgoed van de stad Aarschot.
  •  
  •  
  • In de tentoonstellingenreeks De Gouden Jaren van ... kwamen in het verleden al Rillaar en Ourodenberg aan de beurt. Het Stedelijk museum wil deze reeks verder zetten en is nu al bezig met de uitwerking van de Gouden Jaren van Gelrode. Deze tentoonstelling, waar het leven van de gemeenschap in vroeger jaren aan bod komt, is gepland voor 2018
  •  

  • Op zondag 1 oktober organiseert de de stad Aarschot voor het eerst een landbouwdag in Gelrode.Vanaf 10 u kan je aan de Moedermeule genieten van een heuse paardenhappening met trekpaarden. Alle paardendisciplines komen aan bod: boomslepen, ploegen, eggen, vliegend tapijt, ...