www.gidsenbondaarschot.be

 
Aarschotse stadsgids ... iets voor jou?

De Aarschotse gidsenbond heeft tot doel toeristische rondleidingen voor bezoekende groepen te organiseren en de belangen van de Aarschotse stadsgidsen te behartigen bij officiële instellingen. Om lid te worden van deze vereniging dient men affiniteit met de stad Aarschot of zijn deelgemeenten te hebben, door afkomst of verblijfplaats of actief te zijn bij een Aarschotse culturele vereniging. Om toegelaten te worden als actief lid dient men een officiële (tweejarige) gidsencursus met succes gevolgd te hebben.

Voor deze gidsencursus kan men terecht bij CVO De Oranjerie (met vestigingsplaatsen in Aarschot en Diest). Dit volwassenenonderwijs biedt o.a. het lessenpakket Gids en Reisleider aan. Kandidaat gidsen kunnen tijdens het volgend schooljaar (2020-2021) van start gaan met een gemeenschappelijk basisjaar. Tijdens dit jaar verwerft men o.m. kennis over toerisme, communicatie, kunst, geschiedenis, natuur en landschap. Het jaar nadien (2021-2022) kiezen de kandidaat gidsen voor het finaliteitsjaar Regiogids Hageland. Naast het aanleren van specifieke gidsvaardigheden brengt men een uitgebreid bezoek aan de stad Aarschot en de regio Hageland. Men besteedt hierbij aandacht aan het ontwikkelen en geven van een originele gidsbeurt.

Verdere informatie vindt men op www.deoranjerie.be of bij de Aarschotse gidsenbond (016/56.35.22)