www.gidsenbondaarschot.be

 
Stadswandeling

 

De gids loodst je doorheen het stadscentrum langs de mooiste plekjes en belangrijkste bezienswaardigheden in de stad. Hier volgt een korte beschrijving.

 

Het marktplein

 

Omstreeks 1212 kreeg Aarschot stadsrecht van de Hertog van Brabant. Het marktplein werd vermoedelijk aangelegd in de veertiende eeuw. Hier stonden de belangrijkste gebouwen: het stadhuis, de lakenhalle, de vleeshal, de gildenhuizen. De huizen rondom het marktplein hebben nu typische gevels in Vlaamse neorenaissancestijl.

 

         

                                                                                                                                                                                                                

 

De Sint-Rochustoren

 

De toren werd gebouwd in de veertiende eeuw en deed dienst als wachttoren. Hier werd eveneens recht gesproken en gevangenen bewaard. Nu is het de thuisbasis van de Orde van de Hagelanders, die er de middeleeuwen terug tot leven brengen.

 

Het stadspark en het kapucijnenklooster


Het stadspark is een oase van rust vlakbij het drukke stadscentrum. Hier stond vroeger het klooster van de paters kapucijnen. Na de Franse Revolutie werd het gebouw verkocht en gedeeltelijk afgebroken. Slechts één vleugel bleef bewaard.
In het park vind je het stadhuis, de restanten van het kapucijnenklooster, de Drossaardepoort, de kiosk en enkele mooie beelden.

 

 

De Onze-Lieve-Vrouwekerk


De collegiale kerk van Onze-Lieve-Vrouw is een monumentale getuige van het verleden van Aarschot. De imposante kerk is een prachtig voorbeeld van Demergotiek, een variant van de Brabantse gotiek. Sedert 11 november 2018 bezit deze kerk een prachtige vredesbeiaard bestaande uit 51 klokken. Kerk en beiaard kunnen onder leiding van een stadgids bezocht worden.

 

De cantorij

 

Tot aan de Franse Revolutie was het de woning van de cantor, de kanunnik die verantwoordelijk was voor de gezangen in de kerk. Na de Franse Revolutie werd het kapittel afgeschaft. Nu doet het gebouw dienst als vredegerecht.

 

Het begijnhof

 

Het begijnhof werd gesticht omstreeks 1250 en was waarschijnlijk één van de oudste stichtingen van Brabant. In de loop van de dertiende en veertiende eeuw groeide het begijnhof uit tot één van de mooiste uit de streek. Bij de aanleg van de Stationsstraat werden de begijnhofkerk, het convent en de poortgebouwen afgebroken en ging het besloten karakter van het hof verloren.Eén vleugel uit de zeventiende eeuw bleef bewaard. Deze werd geklasseerd en volledig gerestaureerd. Het heropgebouwde begijnhof maakt nu deel uit van het woonzorgcentrum Sint-Rochus.

               

 

’s Hertogenmolens

 

Dit imposant bouwwerk stond vele jaren te verkommeren maar is nu prachtig gerestaureerd. Dat deze restauratie geslaagd is, bewijzen de talrijke prijzen die dit gebouw in de wacht sleepte.Het werd gerestaureerd met respect voor het verleden en met een hedendaagse invulling. Het gebouw wordt nu gebruikt als restaurant, brasserie, feestzaal en hotel.

           

Beeld van Pater Raskin en de Raskinkade

 

Het is een beeld van Tony Blickx. Pater Raskin was de oom van de bekende schrijfster Brigitte Raskin. Tijdens W.O. II werd hij beschuldigd van spionage en terecht gesteld. In het kader van een stadsvernieuwingsproject werd de wandelkade langs de rechteroever van de Demer heraangelegd en ter nagedachtenis van pater Raskin naar hem genoemd.

 

Het cultureel centrum “Het Gasthuis”

 

Het Gasthuis is een stichting uit de dertiende eeuw. In die periode kende de stad Aarschot een grote economische welvaart. Aarschot was toen ook een belangrijk bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw.De tijd dat het gasthuis dienst deed als verzorgingsinstelling is lang voorbij. Maar het is nog steeds een plaats waar mensen welkom zijn. Je vindt er nu het cultureel centrum met theaterzaal, tentoonstellingsruimten, bibliotheek en stedelijk museum.

                              

De neogotische kapel van het Gasthuis

 

Dankzij de schenking van een vrijgevige Aarschotse rentenier was het voor der grauwzusters van het gasthuis mogelijk om een nieuwe kapel te laten bouwen. De kapel werd gerealiseerd in de eerste jaren van de 20ste eeuw en is een prachtig voorbeeld van neogotiek.

 

Het museum en de dienst toerisme

 

Beide instellingen zijn gevestigd in de voormalige kraamkliniek. Later deed het gebouw dienst als verzorgingsinstelling voor langdurig zieken. Nu kun je er terecht voor toeristische informatie.In het Stedelijk Museum Aarschot wordt het verleden van Groot-Aarschot en de bewoners zichtbaar.

De stadswandeling duurt ongeveer 2 uur.