www.gidsenbondaarschot.be

 
Themawandelingen

In functie van het gekozen thema kun je de stad Aarschot steeds op een andere manier ervaren, beleven, ontdekken.

Bruggenwandeling

 

Aarschot kan gerust een bruggenstad genoemd worden. Op haar grondgebied telt de stad een tiental bruggen en bruggetjes over de Demer.Onze wandeling vertrekt op de grote parking “centrum” of “Demervallei”. Via een wandelaars- en fietsersbrugje en de “Hoogbrug” komen we in het stadspark met zijn interessante geschiedenis. De “Drossaardebrug” brengt ons dan weer op de prachtig aangelegde “Pater Raskin wandelkaai”.We maken nog kennis met de ’s Hertogenmolens en het begijnhof om dan aan het station de spectaculaire wandelbrug over de sporen te nemen naar het kasteel “Elzenhof”.

De wandeling duurt ongeveer 2 uur.

 

Van gotiek naar neogotiek

 

Van de rijke geschiedenis van onze stad zijn maar weinig oude stenen getuigen overgebleven. Aarschot werd immers herhaalde malen vernield tijdens de oorlogen die om onze stad werden uitgevochten. Sinds de middeleeuwen was Aarschot tot ver buiten zijn grenzen bekend als Mariaal bedevaartsoord. De kerk bezat immers een miraculeus OLV-beeld. Het grootste mirakel is echter dat het kerkgebouw, ondanks al die verwoestingen, in al zijn pracht tot ons is gekomen.   De collegiale OLV-kerk is het schoolvoorbeeld van Demergotiek, de enige in de streek die in één consequent volgehouden stijl volledig werd beëindigd en begiftigd met prachtig meubilair. Toen in het begin van de twintigste eeuw de kapel van het gasthuis niet meer voldeed aan de behoeften, werd daar door Pieter Langerock een mooie kapel in neogotische stijl gebouwd. Toen de grauwzusters het gasthuis verlieten kwam er een periode van verwaarlozing. Met de erkenning van het cultuurcentrum “Het Gasthuis” kwam de nodige restauratie van de Sint-Elisabeth-kapel. Zij pronkt nu opnieuw in al haar glorie. Tijdens deze wandeling worden de twee gotische stijlen met mekaar geconfronteerd.

De wandeling duurt 2 uur.

 

De wandeling “Roland Rens”

 

De in Aarschot geboren, maar veel te vroeg gestorven beeldhouwer, Roland Rens, studeerde in Mechelen en Antwerpen. Was leraar beeldhouwen in Lier en Aarschot. Hij ontving vele onderscheidingen en prijzen. Beelden van zijn hand vinden we in Leuven, Lier, Maaseik, Bree, Izegem, Temse, Herk-de-Stad en Oud-Turnhout. In het centrum van onze stad staan een tiental bronzen beelden van Roland Rens. Tijdens deze wandeling maken we niet alleen kennis met deze kunstwerken, maar ook met de personen die hem inspireerden en hun geschiedenis. Op aanvraag kan ook zijn zorgvuldig bewaarde atelier bezocht worden.

De wandeling duurt 2 tot 3 uur 

             

“De grote processie”

Aarschot kende vroeger meer dan één processie: “de sacramentsprocessie”, ”de kleine processie” op tweede paasdag, de processie “de Weg om”, de “generale berechting” en de “grote of kermisprocessie”. Eén na één geraakten deze – soms eeuwenoude – tradities in onbruik. De grote processie had plaats op de eerste zondag na 15 augustus en opende traditioneel de kermisweek. Alle parochianen waren bij de plechtigheid betrokken en heel de stad was in feeststemming. Tijdens deze wandeling volgen wij het historisch parcours van de grote processie, beginnend in de OLV-kerk en vernemen wij één en ander over de geschiedenis en gebouwen van de stad.

De wandeling duurt 3 uur.

In de voetsporen van de familie Raskin

 

Een stad van chocolade ?! Brigitte Raskin schreef dit over Aarschot in één van haar boeken. Tijdens deze stadswandeling lopen we even mee met de kleine Raskin en bekijken de stad door haar ogen. Het statige geboortehuis in de Stationsstraat, de glasbergen aan ’s Hertogenmolens, het kapucijnenklooster  in het stadspark ,de vroegere werkplek van haar vader. Wat verderop het mooie standbeeld van Pater Raskin op de nieuwe Pater Raskinkade. Stukjes stadsgeschiedenis en voorleesmomenten uit de boeken van Brigitte Raskin wisselen elkaar af. We lopen door heel de stad en je leert ook de vernieuwde stationsbuurt beter kennen.

De wandeling duurt 3uur (kan ingekort worden)          

                                                                             

 

Scholenwandeling


Deze wandeling gaat langs verschillende scholen die het centrum van Aarschot rijk is.

Naast een globale schets van het Aarschotse onderwijsverleden wordt er vooral gefocust op het eigen karakter die elke school in de loop van haar geschiedenis typeerde. Het opvoedingsproject van het vrij onderwijs en dat van het officieel onderwijs legde immers verschillende accenten. En ook op sociaal vlak is er een hele weg afgelegd als we de school van vandaag vergelijken met de school van een eeuw geleden.Er wordt tevens aandacht besteed aan de schoolarchitectuur want ook schoolgebouwen weerspiegelen in hun ontwerp de smaak en waarden van hun tijd.

De wandeling duurt 2 tot 3 uur

Pieter-Jozef  Verhaghen wandeling

 

Pieter-Jozef  Verhaghen was één van de belangrijkste schilders van de 18de eeuw. Door zijn benoeming tot eerste hofschilder van Keizerin Maria-Theresia kon hij rekenen op internationale erkenning. Hij werd geboren te Aarschot en bracht er zijn jeugd door. Later bouwde hij zijn schilders- carrière uit te Leuven.In 2011 was het 200 jaar geleden dat Pieter-Jozef Verhaghen stierf. Naar aanleiding van deze verjaardag kwam deze wandeling tot stand. Je gaat langs zijn geboortehuis, het plein en de straat die naar hem genoemd zijn, zijn beeld en enkele van zijn schilderwerken. Maar het is tevens een historische wandeling langsheen de mooiste plaatsen in Aarschot.

De wandeling duurt ongeveer 3 uur maar kan eventueel ingekort worden.

 “Langs grachten en wallen”

 

In 1212 kreeg Aarschot stadsrecht. Dat hield in dat de burgers een omwalling mochten aanleggen. De eerste omwalling omsloot een kleine stadskern. Van die eerste aarden omwalling getuigt nog de naam “Gracht”. Dankzij haar economische bloei groeide de stad aan. De eerste wallen waren al snel te klein en werden vervangen door veel ruimere wallen met grachten, poorten en stadsmuren.Op bevel van Jozef II werden de stadswallen en poorten in 1780 gesloopt. Toch zijn er nog resten bewaard gebleven. De structuur van de vesten is nog duidelijk herkenbaar in het huidige stratenplan. De wandeling gaat langs de restanten van de vroege stadswallen, -poorten en –muren.

De wandeling duurt ongeveer 3 uur maar kan eventueel ingekort worden.

De volkswijk “De Gracht”

Het was een verloederde buurt. Men noemde het de “Weversberg”. De wijk is immers gelegen tegen de zuidelijke heuvelflank. Hier woonde een arm volk, de wevers. Ze werkten voor de familie Percy die een getouwweverij had. Ze leefden in kleine goedkope huurwoningen, in rij gebouwd en op elkaar geperst. Zo kreeg dit stadsdeel zijn typisch uitzicht van arbeiderswijk. Rond 1990 werd er werk gemaakt van de herwaardering van de wijk. Er werden sociale huurwoningen en appartementen gebouwd. Het is een mooi voorbeeld van hoe men aan stadsvernieuwing kan doen. Bovendien staan er nog enkele zeer mooie beelden.

De wandeling duurt ongeveer 2 uur en gaat ook langs een deel van de vroegere vesten.

  

Beeldenwandeling

 

De wandeling laat je de kunststad ontdekken aan de hand van het thema “levende beelden”. Een 20-tal beelden komen dankzij een legende of historisch verhaal helemaal tot leven. De wandeling gaat door het stadscentrum, langsheen de verschillende beelden in de stad.                       

De wandeling duurt ongeveer 3 uur maar kan eventueel ingekort worden tot 2 uur.

 


Bierwandeling

 

Tot diep in de twintigste eeuw was Aarschot ver buiten haar grenzen bekend voor de Aarschotse bruine. Naast vier grote brouwerijen langs de Demer waren er nog vele kleine huisbrouwerijen. Aarschot telde ook heel wat jeneverstokerijen. Maar na W.O. II werden de brouwerijen één na één gesloten. Momenteel is men ijverig op zoek naar een bier dat de vroegere Aarschotse bruine benadert, want men wil dit streekbier nieuw leven inblazen.  Recent wordt door de plaatselijke brouwerij Lupus ‘Wolf’ gebrouwen, een heerlijk biertje verkrijgbaar in 7°, 8° en 9°.Tijdens de wandeling maak je kennis met het bierverleden van onze stad. De wandeling gaat langs typische kroegen waar je enkele van onze streekbieren kan proeven.

De wandeling duurt ongeveer 2 uur.Verhalen en legenden

 De stad Aarschot is verbonden met tal van verhalen en legenden. Achter vele plaatsen, afbeeldingen en namen schuilt een leuk, mooi, ontroerend of grappig verhaal. Al wandelend door de stad krijg je deze verhalen te horen. Het is een prettige manier om Aarschot te ontdekken.

De wandeling duurt 2 of 3 uur